algemene voorwaarden

privacy

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en worden niet verleend aan derden

 

Artikel 1: Aansprakelijkheid van de hondenschool
1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel in welke vorm dan ook.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

Artikel 2: Aansprakelijkheid van de cursist
1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
2. De hondenschool adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard W.A. verzekering.
3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 3: afmelden

De cursist dient zich minimaal 48 uur van tevoren af te melden indien verhinderd, anders is restitutie van het lesgeld niet meer mogelijk. Bij afmelding vanuit de hondenschool wordt het geld binnen 2 weken teruggestort.